mada logo sort

mada® er et registrert varemerke som er registrert og eid av Asmervik & Trønsdal AS.

Alt innhold på disse hjemmesidene er beskyttet av Åndsverksloven, og uautorisert kopiering og publisering av bilder og innhold fra disse sidene er ikke tillatt. Ønskes noe av dette innholdet publisert på andre nettsider, kataloger og/eller andre typer publikasjoner, skal det innhentes samtykke, og et eventuelt vederlag avtales på forhånd. Overtredelse av dette vil faktureres full pris på verket som er kopiert, pluss et tillegg på 50 prosent for uautorisert bruk.

Asmervik & Trønsdal AS driver forretninger innenfor kunst-, arkitekt- og konsulenttjenester. 

Du kan lese mer om arkitekttjenester på HEAT Arkitekter sin hjemmeside.

Flere opplysninger om firmaet finner du i Brønnøysundsregisteret eller hos Proff.no.

Foretaksnummer: 999306233MVA

© 2018 - mada - verftsgata 4 - 7042 trondheim