CV - SIGMUND ASMERVIK

 

Utdanning
   
1989

Norges Tekniske Vitenskapsakademi Opptatt som medlem

1979 Tilkjent professorkompetanse By- og regionplanlegging
1975-78  Nordplan, Stockholm Forskerutdanning
1976


NTH


Dr. ing.
Hovedfag: By- og regionplanlegging. Støttefag: Samferdselsteknikk
1966 NTH Eksamen som arkitekt
     
     
Forskning    
2002-03 UC Berkeley, California Forskningsopphold
1990-95 Forskningsstiftelsen Allforsk Direktør
1987


UC Berkeley, California
Institute of Urban and Regional Development
Gjesteforsker


1983-90

SINTEF avd. for arkitektur og byggteknikk Forsker og avd. leder

     
     
Annen praksis    
1976-83 Trondheim kommune Rådmannens kontor
1972-76 Trondheim kommune Byplankontoret
1969-72 NTH Stipendiat
1967-69

Professor Ovi Kivinen, Helsingfors - Finland Generalplan for Åbo

     
     
Undervisning    
2001-10
HiS og UiS i Stavanger
Professor II stilling i samfunnssikkerhet
1996-10

NLH på Ås

Profesorat ved Institutt for landskapsplanlegging
  Jeg har i tillegg i perioder undervist både ved Arkitekthøgskolen i Oslo og ved
NTH i Trondheim
     
     
Universell utforming  
Siden 1998 har jeg kontinuerlig arbeidet med  temaet Universell utforming (Universal Design). Fra høsten 1999 til november 2007 var jeg regjeringsoppnevnt medlem i Statens råd for funksjonshemmede og arbeidet her i første rekke med samfunnsplanlegging og teknologi og da spesielt med  universell utforming.

Under mitt sabbatsår 2002/2003 oppholdt jeg meg i USA , UC Berkeley, hvor jeg studerte hvordan den amerikanske ADA ( The Americans with Disability Act) lovgivningen virket i praksis. Jeg gjennomførte også  studiereiser til Australia, Japan og til mange land i Europa i dette studieåret.

I regi av etterutdanningsenheten, SEVU, ved UMB gjennomførte jeg , 2003 – 2005, et etterutdanningskurs i Universell utforming, og hvor ca. 80 studenter har gjennomfør kurset.

Fra våren 2001 har universell utforming vært en integrert del av flere kurs ved Institutt for landskapsplanlegging, og eksamensoppgaver om universell utforming har vært gitt jevnlig i introduksjonskurset i arealplanlegging , et kurs med over hundre studenter hvert år

Våren 2001 ble også den første hovedoppgaven med universell utforming som tema levert. Siden er det blitt i alt 12 hoved-/masteroppgaver,- den siste ble levert våren 2011 og hvor jeg har vært veileder for 7 av disse.

2008 Samferdselsetaten i Oslo kommune To etterutdanningskurs
2006-08

SEVU/NTNU

Etter- og videreutdanningskurs i Universell utforming, totalt ca 135 deltakere
2003-05

SEVU

Etter- og videreutdanningskurs i Universell utforming, totalt ca 80 deltakere
     
     
Studiereiser    
Har lagt opp til en rekke studiereiser i perioden 2000 – 2011,  de fleste til Barcelona med ulike grupper med ulike målsettinger.
     
     
Møter og konferanser  

Har holdt innlegg og foredrag på mange arenaer og med ulike målgrupper fra 1998, som  f.eks høringskonferanse for Manneråkutvalgets rapport, Syseutvalget og for læringsmiljøutvalget ved flere universitet.

I perioden 2007-13 har jeg hatt innlegg på en rekke møter og konferanser. 

Nedenfor vises et utdrag fra perioden 1998-2006:

2006

UD kongress i Kyoto, Kyoto Oct 22 – Oct 26.
Paper Universal design and prestigious architecture for Universal Design
2004

UD kongress i Rio de Janeiro, des. 2004
Paper: How does prestigious architecture respond to the principles of Universal Design?
2003

AESOP CONGRESS, Leuven, Belgium, July 8th – 12th, 2003
Planning for people with disabilities in the USA and Australia
2002

UD kongress i Yokohama, Japan, 30.11- 04.12 2002
Paper: Does the Americans with Disabilities Act (ADA) work ? A study of four cases
2000 UD kongress i Providance, USA   
1998 Arbeidskonferanse 26. og 27 november  ved Institutt for landskapsplanlegging  
     
     
Bøker og artikler   
2009 Bok om universell utforming: "Byer, hus og parker for alle"
2008

Artikkel i Arkitektur N, nr 4

Universell utforming,-en vakker drøm og konkret virkelighet. 
2008 Artikkel i Arkitektnytt, nr 5 Nytt arkitekturmuseum og universell utforming
2006

Bok om universell utforming:

"Byer, hus og parker for alle", 2. utgave
2003

Rapport til Sosial- og helsedirektoratet fra forskningsopphold i USA, 2003 "Et samfunn tilgjengelig for alle. Bruk av lov- og regelverk og standardisering"
2002


Husbanken


"Cities, Buildings and  Parks for everyone.  Universal Design 17 ways of thinking and teaching"

2001 Kompendium, 1. utgave "Byer, hus og parker for alle"
     
     
Prosjekter innen Universell utforming    
I regi av Institutt for landskapplanlegging, ILP, ved UMB:
 • Utvikling av et videreutdanningstilbud i UU ( 10 studiepoeng) i samarbeid med NTNU.
 • Den Europeiske landskapskonvensjonen og Universell utforming
 • Integrering av universell utforming i utdanningen ved Institutt for landskapsplanlegging ved UMB på Ås
 • Utviklet eget kurs i UU ved UMB
 I regi av rådgivningsfirmaet SIGMAS, 2007 - 2012:
 • Lærebok i Universell utforming for arkitekt- og  landskapsarkitekter
 • Gjennomgang og evaluering av rapporter fra Statsbygg om Universell utforming ved UiS.
 • Medlem av referansegruppe om universell utforming  for utbygging på gamle Stavanger stadion
 • Vurdering av universell utforming av Pilestredet Park for Statsbygg
 • Underleverandør for Sweco i prosjekt om uu i skolebygg
 • Rådgiver for ULOBA i forbindelse med veileder og nybygg
 • Ulike kompetanse-, evaluerings og rådgivingsprosjekt.
     
     
Annet  
2002-03

Forskningsfri, USA Berkeley, ADA, -også  Australia, Japan, Tyskland, Sveits, England, Danmark og Sverige.
1999-07 Regjeringsoppnevnt  medlem av Statens råd for funksjonshemmede  
2005-09 Medlem av arbeidsgruppe universell utforming sammen med Standard Norge  
2003 Opponent for Camilla Ryhls avhandling (UU), Sansenes bolig, København  2003  
2003 Konsulent for arkitekter og landskapsarkitekter om UU
 
 • Premiert i norske og nordiske arkitektkonkurranser
 • Sensor i en rekke ulike fag ved ulike institusjoner
 • Sakkyndig i en rekke komiteer for høyere akademiske stillinger i Norge og Norden
 • Opponent ved doktordisputaser
 • Har et betydelig internasjonalt nettverk i første rekke i Norden, Europa for øvrig og i USA, spesielt innen området universell utforming

 

 

 

 

© 2018 - mada - verftsgata 4 - 7042 trondheim